GDPR, Privacy Statement & Cookies - LesGO Skip to content

GDPR, prvivacy & cookies

Wat we vastleggen, verzamelen en bewaken qua gegevens. Lekker transparant! 

Privacy Statement

LesGO Verkeersscholen B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LesGO Verkeersscholen B.V. houdt zich hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In dit Privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LesGO Verkeersscholen B.V. van u verzamelt en hoe zij die gegevens gebruikt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LesGO Verkeersscholen BV, Heilaar Noordweg 2A, 4814 RR te Breda

Website bezoekers

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van LesGO Verkeersscholen B.V. te optimaliseren.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

Nieuwsbrieven/mailings

Wij versturen een nieuwsbrief dan wel mailing waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en acties. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een verwijzing/mogelijkheid naar/tot afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Doorgifte gegevens buiten EU

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van LesGO Verkeersscholen B.V. die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te laten passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:

LesGO Verkeersscholen B.V.

Heilaar Noordweg 2A

4814 RR Breda

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van third party cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Derde partijen gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op deze website worden verschillende third party cookies gebruikt. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die deze website momenteel dan wel in de toekomst zal gebruiken:

 • DoubleClick
 • ShareThis
 • LinkedIn Marketing Solutions
 • Scorecard Research Beacon
 • Facebook Connect
 • Google Tagmanager
 • Google Analytics

Google analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. LesGO Verkeersscholen B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacystatement of de wijze waarop LesGO Verkeersscholen B.V. uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

LesGO Verkeersscholen B.V.

Heilaar Noordweg 2A

4814 RR Breda

Email: info@lesgo.nl

Telefoonnummer: +31(0)854017199

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Klachtenprocedure cursisten van de LesGO

Ondanks dat wij er vanuit de LesGO alles aan doen om je opleiding zo comfortabel en goed mogelijk te verzorgen, kan het onverhoopt altijd voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent, je een klacht hebt, of een suggestie ter verbetering wilt aandragen.

Om deze klachtenafhandeling zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, treft je hieronder onze klachtenregeling aan. Als eerste zullen we je vragen om de klacht of suggestie altijd per E-mail of aangetekende post te versturen. Dit kost even wat extra energie vanuit jou, maar het heeft ook voordelen; Zo heeft de directie van de LesGO:

De tijd om écht inhoudelijk naar je klacht of suggesties te kijken,

Research te doen bij de betreffende afdeling,

De tijd en ruimte om voor beide partijen een zo goed mogelijke oplossing te realiseren,

De mogelijkheid de klacht of suggestie per e-mail weer aan jou terug te koppelen.

Het klachten- en of suggestieproces ziet er als volgt uit

Verstuur je klacht of suggestie altijd per email naar info@LesGO.nl of aangetekend naar ons hoofdkantoor te Breda. De adresgegevens vind je in je studiegids.

 • Na ontvangst van je E-mail of aangetekende brief krijg je binnen 24 uur van de LesGO een ontvangstbevestiging.
 • Je klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld door de directie van de LesGO.
 • Op dat moment zullen wij een reactietijd van maximaal 10 werkdagen aanhouden. Deze tijd zullen wij gebruiken om een goed en realistisch beeld te creëren van situatie omtrent de klacht én om te bepalen welke oplossing het beste aansluiting vind op de ontvangen klacht.
 • Binnen maximaal 10 werkdagen zullen wij vanuit de directie van de LesGO inhoudelijk reageren op je klacht. Dit doen wij altijd per E-mail. Zo heb je snel, helder en zwart op wit een gedegen antwoord op je vraag, klacht of suggestie.

Wijzigingen

LesGO Verkeersscholen B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.

Deze versie is gemaakt op 05-01-2021